Een stille generatie

Al 2500 jaar weet niemand wat men aan moet met de jeugd van tegenwoordig. En toch kunnen we na 2500 jaar gerust zeggen dat de westerling er flink op vooruit is gegaan. Zelfs Plato, die niet bepaald te spreken was over de jeugd van zijn tijd, zou dat niet durven ontkennen. Wanneer jongere generaties het stokje overnemen, betekent dat meestal verandering, en bijna altijd vooruitgang. Het afwisselen van generaties zijn de thesen, antithesen en synthesen van Hegel en Marx in de meest concrete vorm. Een oudere generatie botst met een jongere generatie die een nieuwe generatie opvoedt, enzovoorts. Daarmee wil ik niet zeggen dat de ontwikkeling van een generatie vanzelf gaat, en nauwelijks te beïnvloeden is. Jonge geesten kunnen voor nieuwe problemen komen te staan en gedachtekaders oproepen die nog nooit voor de geest zijn gehaald. Het afzetten van een jonge generatie ten opzichte van een oude lijkt een gegeven. Alsof het een ingreep is van de natuur, om de evolutie op gang te houden.

Ik ben de volgende die aan de beurt is om het stokje over te nemen, maar voorlopig ben ik nog aan het warmlopen. Daarbij kijk ik naar de generatie van mijn ouders, aangezien ik geacht wordt om daar mee te botsen. Ze werden volwassen in de Jaren ‘80, net als nu een tijd van crisis en grote jeugdwerkloosheid. In Nederland, en vooral in Amsterdam, verliest de eerst zo idealistische kraakbeweging haar onschuld. De jongeren gaan de straat op, en breken, wanneer nodig, net zo graag de straat af. Ook in de muziek breekt een nieuwe tijd aan. In de alternatieve scene maakt de ruige en geëngageerde punk plaats voor new wave, een artistiekere stroming waar de boodschap vaak de muziek diende.

Maar ik krijg de indruk dat wij het laten afweten. Als ik weer het zoveelste artikel heb gelezen over “de generatie niks” of “de generatie die niet klaagt” of -nog wel de lulligste benaming- “de generatie Y”, (omdat we na ‘generatie X’ komen). Zo weinig inspirerend zijn we dus. Maar er lijkt weinig idee te zijn waar deze ideaalloze generatie vandaan komt.
Ik weet dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat jongeren nooit meer de straat op gaan. Er stonden wel een paar verdwaalde scholieren op het Malieveld in Den Haag om zich te laten horen tegen de invoering van het sociale leenstelsel, maar dat was toch vooral voor dat dagje vrij. Dat staat in schril contrast met het protest dat er in 1986 was, tegen invoering van de huidige (net afgeschafte) studiebeurs. Ook een beweging als Occupy, die niet alleen faalde door het gebrek aan concrete doelen, had ook vooral een gebrek aan weerklank onder jongeren.
Zelfs vanuit de hoek van de alternatieve muziek komt er geen krachtig geluid meer.
Misschien zijn de enigen die op dit moment nog echt strijden voor hun idealen onze jongens en meiden in Syrië en bij IS. Ook al moeten we onze vraagtekens zetten bij de onorthodoxe manier waarop dat gebeurt.
Lees meer →

Liefhebber

Liefhebber

Familie Nederland

Familie Nederland
Meer foto’s: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872565939461705.1073741859.615437725174529

Broers en Zussen

Broers en Zussen

Meer foto’s: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.747924615259172.1073741854.615437725174529

‘De Hond in de Nacht’ Extra voorstelling!

Na de goede reacties op het schooltoneel van dit jaar, gebaseerd op het boek ‘Het Wonderbaarlijke Voorval met de Hond in de Nacht’ van Mark Haddon, zijn we gevraagd om ons stuk nog een keer te spelen.

Op 5 april zal er in het kader van de Autismeweek een extra voorstelling plaatsvinden van ‘De Hond in de Nacht’. We gaan nog een keer in het CREA-theater van de UvA spelen. Kaarten zijn gratis, maar ‘een vrijwillige bijdrage wordt’ op prijs gesteld. Meer informatie is hieronder te vinden en op de site van de autismeweek: autismeweek.nl.

Het AIC Amsterdam is verheugd dat een vijftiental enthousiaste en goed acterende leerlingen – uit het tweede leerjaar tot en met het eindexamenjaar van het 4e Gymnasium – de tijd en energie hebben gevonden om deze intrigerende, ontroerende en professionele voorstelling aan een groter publiek te laten zien.

De voorstelling, een eigenzinnige en vitale bewerking van de succesvolle roman van Mark Haddon, werd in maart al driemaal voor school, familie en vrienden in het CREA-theater op de planken gebracht.

Lees meer →

Het gevaar van databesitas

Bedrijven als Google en Facebook zijn niet meer weg te denken uit onze levens. De functies die deze internetimperia ons aanbieden zijn onmisbaar geworden. Contact en informatie gaat nu over de hele wereld. Dit heeft voor een vlucht van globalisering gezorgd. Ga maar na: je kunt op ieder moment van de dag met wie je maar wilt communiceren. En met één druk op de knop heb je alle mogelijke informatie in alle mogelijke talen.

De bedrijven van Silicon Valley zijn van hun onschuldige idealistische geitenwollensokken-gehalte af, het zijn niet meer de bedrijven die onderzoeken hoe onze levens kunnen worden verbeterd door techniek.

De effecten van globalisering zijn intussen al in vrijwel de hele wereld doorgedrongen: het verkleinen van de relatieve afstand en tijd bij de verplaatsing van goederen en het contact tussen personen. In het proces van globalisering kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. De eerste fase begon met steeds betere infrastructuur, die heeft gezorgd voor een snellere reistijd en efficiënter vervoer. Daarna is men gebruik gaan maken van telefonisch en telegrafisch verkeer, die hebben er voor gezorgd dat er contact mogelijk was over vrijwel de hele wereld. De komst van internet heeft niet alleen gezorgd voor (snellere) toegang tot informatie en personen maar heeft er ook voor gezorgd dat er meer mogelijkheden zijn voor interactie dan met de telefoon. Ondertussen is de digitale infrastructuur onmogelijk weg te denken uit onze levens.
Maar hoe meer we afhankelijk worden van digitale infrastructuren, hoe minder wij controle hebben over onze privacy. Bedrijven als Google en Facebook bieden hun diensten niet voor niets gratis aan; de consument is namelijk het product. De bedrijven van Silicon Valley zijn van hun onschuldige idealistische geitenwollensokken-gehalte af, het zijn niet meer de bedrijven die onderzoeken hoe onze levens kunnen worden verbeterd door techniek. Het zijn bedrijven geworden die onderzoeken hoe onze levens zoveel mogelijk kunnen worden beïnvloed door techniek. Facebook en Google zijn de grootste reclamebedrijven van de wereld. Alle innovaties die deze bedrijven doen zijn om zoveel mogelijk data van de gebruiker binnen te halen. Data zijn het digitale goud.
De globalisering van data vormt een enorme bedreiging voor iedereen die waarde hecht aan individuele vrijheid en het recht op privacy. Het verzamelen van data neemt buitensporige vormen aan, databesitas is niet voor niets een veelgebruikt begrip geworden. Zonder dat we het weten hebben een aantal bedrijven het vertrouwen gewonnen van de meerderheid van de burgers, en zo is voor hen een monopolie op data ontstaan. En je privégegevens zijn in deze tijd van individualisering je meest kostbare bezit.
Lees meer →

De Hond in de Nacht

De Hond in de Nacht

De Hond in de Nacht – Willem Melching

PREMIÈRE: 13 maart 2012
WAAR: CREA-theater
GEZELSCHAP: Schooltoneel Het 4e Gymnasium
REGIE: Jan Verhoeven
TEKST & PRODUCTIE: Dick Willemsen

Binnenkort Schooltoneel ‘De Hond in de Nacht’

foto: © Willem Melching

Op 13, 14 en 15 maart speelt het schooltoneel van Het 4e in het CREA theater van de Universiteit van Amsterdam. We spelen een toneelversie van ‘Het Wonderbaarlijke Voorval met de Hond in de Nacht’ van Mark Haddon. Christopher, een zwaar autistische jongen, vindt in de tuin van z’n buurvrouw haar hond, met een spitvork doodgestoken. Christopher gaat op onderzoek uit. Maar ondertussen is hij veel meer dan alleen het raadsel van de dode hond aan het oplossen.

Kaarten zijn te koop in de aula van Het 4e.

Meer info: http://www.hetvierdegymnasium.espritscholen.nl/action/newsitem_reaction/2797

Facebook event: https://www.facebook.com/events/231401950382789/

Wachten op Godot

Wachten op Godot

PREMIÈRE: 3 februari
WAAR: (Dramalokaal) Het 4e Gymnasium
REGIE: Floortje Evelein & Sam Schwarz

Floortje en Sam gingen voor hun profielwerkstuk het toneelstuk Wachten op Godot van Samuel Beckett regisseren. In al mijn enthousiasme zei ik direct ja. Uiteindelijk kreeg ik de rol van Vladimir. Er is veel tijd gaan zitten in de repetities en het tekst leren (ik had eigenlijk nog nooit zoveel tekst gehad), maar het resultaat mocht er zijn!

Lees meer →

De snijtafel – ‘De Wereld Draait Door’

Deze twee heren, bekend van o.a de analyse van Nederlandse songteksten (zoals ‘Het Koningslied’, ook zeer scherp), laten vlak voor de seizoensstart van de DWDD zien hoe de redactie van dat program er in slaagt om ‘gesprekken’ en ‘debatten’ te manipuleren.

%d bloggers op de volgende wijze: